Uppdrag

MEKANIKKONSTRUKTION, DESIGN OCH ELEKTRONIK I GRÄNSLÖS SAMVERKAN

Cadland AB arbetar imånga fall med flertal uppdrag åt samma kund som ibland dessutom löper parallellt tidsmässigt. Att kunderna återkommer tolkar vi som ett gott betyg på utförda uppdrag.


Många av uppdragen är av sådan natur att det inte går att publicera uppgifter eller bilder från dem p g a. säkerhetsskäl, t.ex. att patentansökningar ej ännu är klara. Nedan finns ett axplock av uppdrag. Klicka på bilderna för närmare information.


Industriprodukter

Konsumentprodukter

Säkerhetsprodukter

Medicintekniska produkter

Övriga produkter

Kunder

Samtliga bilder på webbplatsen publiceras med konstruktions- / produktägarens medgivande. Kontakta oss om ni har frågor eller kommentarer gällande webbplatsen.

Copyright © 1996 - 2020 Cadland AB